Hiển thị tất cả 3 kết quả

Lọ 60ml
5,000
Sát trùng vết thương Vệ sinh, tiệt trùng dụng cụ y tế
Lọ 60ml
5,000
Sát trùng ngoài da, vật dụng. Đốt tiệt trùng dụng cụ bằng cồn. Vệ sinh, tiệt trùng dụng cụ y tế.