Amoxicillin 500mg Brawn 10 vỉ x 10 viên

  • Viêm xoang cấp do vi khuẩn .
  • Viêm tai giữa cấp.
  • Viêm amidan và viêm họng cấp do liên cầu khuẩn.