Atarax 25mg UCB 3 vỉ x 10 viên

  • Giảm triệu chứng lo âu & căng thẳng. 
  • Làm dịu thần kinh trong khi tiền mê & sau khi gây mê. 
  • Ngứa do dị ứng: Viêm da dị ứng, viêm da do tiếp xúc.