Diouf 10mg Davipharm 2 vỉ x 14 viên

  • Điều trị trầm cảm nặng.
  • Điều trị rối loạn lo âu toàn thể.
  • Điều trị rối loạn hoảng loạn có hoặc không kèm theo hội chứng sợ đám đông.