Drosperin 0,03mg Abbott, Hộp 28 viên

  • Có công dụng phòng thai an toàn
  • Hỗ trợ quá trình giảm cân, ngăn ngừa giữ nước và muối trong cơ thể