Dung dịch bảo vệ dịu nhẹ Betadine Feminine Wash 100ml

  • Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh âm đạo
  • Giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi Probiotic (Lactobacilli).
  • Duy trì độ cân bằng pH sinh lý.