Dung dịch rửa tay sát khuẩn COOLAX 70 MINT – 100ml