Dung dịch vệ sinh mũi SEA 9 Kingphar

  • Sát khuẩn vệ sinh mũi, giảm các triệu chứng nghẹt mũi, giúp làm sạch và thông mũi.