Dung dịch vệ sinh phụ nữ Betadine Feminine Wash Foam Moisturizing Calendula 100ml

  • Bảo vệ tự nhiên vùng nhạy cảm, bảo vệ vùng nhạy cảm khỏi cảm giác khô, cung cấp độ ẩm tối ưu.
  • Cân bằng độ pH và hệ vi sinh âm đạo.