Finpecia 1mg Cipla 10 vỉ x 15 viên

  1. Mua 1 tăng 1 nhe các bạn
  2. Mua trên 800k tặng 1 áo mưa

Finasteride Tablets IP 1mg Cipla được chỉ định điều trị

  • Chỉ dùng ở nam giới điều trị triệu chứng rụng tóc.
  • Kích thích sự tái cấu trúc tóc ở trên da đầu.
  • Điều trị phòng chóng sự rụng tóc ở nam giới.