Gel bôi niêm mạc miệng Mouthpaste | Hộp 1 tuýp 5g

  • Điều trị các chứng viêm loét niêm mạc miệng và môi. Viêm đau lợi và đau do nứt nẻ.
  • Phòng ngừa triệu chứng viêm đau khi mọc răng, đau răng, chỉnh răng, mang răng giả, viêm quanh răng.