Gel điều trị đau vú đơn thuần PROGESTOGEL, Hộp 80gr

  • Điều trị các bệnh vú lành tính: đau vú đơn thuần hoặc kết hợp với bệnh vú lành tính.