Hasan Flutonin 10mg 30 viên

  • Rối loạn trầm cảm.
  • Rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
  • Chứng ăn vô độ.