Kem trị nấm móng Lamisil cream 1% 5g

Chỉ định điều trị:

  • Nhiễm nấm da gây ra bởi nấm dermatophytes như Trichophyton 
  • Bệnh nấm da bàn chân.
  • Nhiễm nấm men ở da, chủ yếu gây ra bởi nấm Candida (như Candida albicans).