Noxibel 30mg Bago 2 vỉ x 15 viên

Thuốc hướng thần Noxibel được chỉ định điều trị trầm cảm, lo âu, u uất, lo sợ.