Nước biển xịt mũi người lớn Humer 050 Block Nose Hypertonic Adults Chai 50ml

Humer 050 thông mũi khi bị nghẹt và được sử dụng khi bị cảm, viêm xoang và viêm mũi dị ứng cho người lớn.