Nước muối Natri Clorid 0,9% 1000ml ( Nam Hà )

  • Vệ sinh răng, miệng, họng: Súc miệng 2 – 5 lần, mỗi lần 20 – 30ml không pha loãng rồi nhổ đi
  • Làm sạch da: Dùng bông hoặc gạc mềm thấm đẫm dung dịch rồi rửa ngày 3 – 4 lần
  • Không được tiêm