Ống hít mũi hiệu cây búa Axe Brand

  • Giảm nhanh các chứng nghẹt mũi, sổ mũi do cảm cúm gây ra, giúp thông mũi và dễ thở.