Orgametril 5mg, Hộp 30 Viên

Chỉ định:

  • Đa kinh
  • Rong kinh và rong huyết
  • Các trường hợp chọn lọc của bệnh lý vô kinh và thiếu kinh nguyên phát hoặc thứ phát
  • Hội chứng tiền kinh nguyệt
  • Lạc nội mạc tử cung
  • Các ca chọn lọc của ung thư nội mạc tử cung