Paroxetine Tablest 20mg Aurobindo, Chai 1000 viên

  • Paroxetine là thuốc chống trầm cảm trong một nhóm thuốc được gọi là chất ức chế tái thu hồi serotonin có chọn lọc (SSRIs). Paroxetine ảnh hưởng đến các hóa chất trong não có thể không cân bằng ở những người bị trầm cảm, lo lắng, hoặc các rối loạn khác.