Salbutamol 2mg Medicpharma, Chai 1000 viên

  • Trị hen
  • Viêm phế quản mãn tính
  • Thăm dò chức năng hô hấp