Siro bổ sung sắt Ferlin Sắt/B1 30mg/10mg, Chai 60ml

  • Phòng và điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em.
  • Phòng và hỗ trợ điều trị thiếu máu dinh dưỡng.