Siro ho Sagopha Pectol E, Chai 90ml

  • Ho – Viêm phế quản – Suyễn – Cảm – Sổ mũi.