Siro Nhuận Phế Hoàng Kingphar giúp bổ phế, Hộp 100ml

  • Viên ngậm ho Nhuận Phế Hoàng là sản phẩm được dùng cho người bị lạnh, khản tiếng, đau họng, người bị ho, giúp giảm ho khan tiếng, bổ phế, làm ấm đường hô hấp