Stada Metronidazole 400mg, Hộp 14 viên

Chỉ định điều trị:

  • Nhiễm Trichomonas
  • Bệnh do amíp
  • Bệnh Balantidium và nhiễm Blastocystis hominis
  • Bệnh do Giardia