Strepsils Cool, Hộp 100 viên

  • Kháng khuẩn, làm giảm đau họng cho người lớn và trẻ em.