Thuốc an thần, chống nôn Stugaral 25mg | Chai 200 viên

  • Phòng ngừa say sóng, say tàu xe.
  • Rối loạn tiền đình như chóng mặt, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière, rối loạn tuần hoàn não, các rối loạn tuần hoàn ngoại biên như: Raynaud, khập khễnh cách hồi, xanh tím đầu chi, loét chi.