Thuốc bổ MKP Vitamin B1 50mg, Chai 100 viên

  • Phòng ngừa thiếu Vitamin B1 do dinh dưỡng.
  • Điều trị bệnh tê phù.
  • Điều trị bệnh viêm đa dây thần kinh do nghiện rượu.