Thuốc bổ Stella Mangistad

  • Magnesium cần thiết cho việc thực hiện chức năng riêng biệt của hơn 300 enzyme. Magnesium còn cần thiết cho sự dẫn truyền và hoạt động thần kinh cơ, sự khoáng hóa của xương và chức năng của hormone cận giáp.