Thuốc cốm tiêu hóa Xitrina

  • Xitrina dùng cho trẻ sơ sinh ọc sữa, ăn không tiêu, người lớn đau dày, ói mữa, chống thừa acid.