Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật Cốm Sirnakarang | Hộp 10 gói x 6g

  • Công năng thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu mạnh, bào mòn làm tán sỏi, tiêu trừ thấp nhiệt
  • Làm ngưng kết sỏi, khắc phục được nguyên nhân gây sỏi thận.