Thuốc cường dương Tadalafil 50mg

  • Thuốc được chỉ định trong điều trị rối loạn cường dương ở người nam giới trưởng thành.
  • Cần có hoạt động kích thích tình dục thì thuốc mới có hiệu quả.