Thuốc Diazepam 5mg ( Seduxen )

Chỉ định điều trị:

  • Trạng thái lo âu, kích động, mất ngủ. Trong trường hợp trầm cảm có các triệu chứng giống như trên, có thể chỉ định dùng diazepam cùng với các thuốc chống trầm cảm. 
  • Sảng rượu cấp, các bệnh tiền sảng và các triệu chứng cấp cai rượu.