Thuốc Gabahasan 300mg, Hộp 30 viên

Chỉ định Gabahasan 300

  • Ðộng kinh. 
  • Đau thần kinh.