Thuốc hen Symbicort Tur Oth 60 Dose 160/4.5

  • Chỉ định trong điều trị thường xuyên bệnh hen (suyễn) khi cần điều trị kết hợp corticosteroid dạng hít và chất chủ vận beta-2 có tác dụng kéo dài dạng hít:

Mã: 7749 Danh mục: , Từ khóa: