Thuốc Hoe Cloderm Cream 15g

  • Điều trị ngắn hạn viêm và ngứa của các bệnh lý da mức độ trung bình – nặng đáp ứng corticosteroid, viêm da tiếp xúc/ kich ứng