Thuốc hướng thần Davipharm Davyca-F 150mg 28 viên

  • Điều trị các bệnh đau thần kinh trung ương và ngoại biên cho người lớn.
  • Hỗ trợ điều trị cơn động kinh cục bộ có hoặc không có cơn động kinh toàn thể thứ phát.
  • Điều trị rối loạn lo âu toàn thể (GAD)