Thuốc hướng thần Davipharm Zapnex 10mg, Hộp 30 viên

  • Tâm thần phân liệt và các loạn thần khác có các biểu hiện rõ rệt của các triệu chứng dương tính hoặc âm tính.