Thuốc hướng thần Hasan Flutonin 20mg, Hộp 30 viên

Chỉ định Flutonin 20

  • Rối loạn trầm cảm. 
  • Rối loạn ám ảnh cưỡng bức. 
  • Chứng ăn vô độ.