Thuốc hướng thần Pfizer Zoloft ( Sertraline 50mg )

Chỉ định:

  • Bệnh trầm cảm nặng.
  • Rối loạn xung lực cưỡng bức ám ảnh, rối loạn hoảng sợ.