Thuốc hướng thần Piracetam STADA 400mg

  • Thiếu máu hồng cầu liềm.
  • Điều trị hỗ trợ chứng giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.
  • Pracetam được dùng bằng đường uống.