Thuốc hướng thần Sifrol 0.375 mg 3 vỉ x 10 viên

Thuốc điều trị Parkinson Sifrol 0.375 mg 

  • Điều trị các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh parkinson vô căn, dùng đơn trị liệu ( không cùng levodopa ) hoặc kết hợp với levodopa.
  • Nghĩa là có thể dùng trong suốt đợt điều trị, cho đến cả giai đoạn muộn khi levodopa mất dần tác dụng hay trở nên không ổn định và xuất hiện sự dao động trong hiệu quả điều trị.