Thuốc hướng thần Stella Fluotin 20

Chỉ định điều trị:

  • Trầm cảm
  • Rối loạn xung lực cưỡng bức – ám ảnh
  • Chứng ăn vô độ
  • Hội chứng hoảng sợ
  • Rối loạn tiền kinh nguyệt