Thuốc hướng thần Stella Lirystad 150mg

  • Lirystad được chỉ định để điều trị đau thần kinh ngoại vi và trung ương ở người lớn.
  • Lirystad được chỉ định như là một liệu pháp hỗ trợ ở người lớn bị động kinh cục bộ có hoặc không có cơn toàn thể thứ phát.
  • Lirystad được chỉ định để điều trị rối loạn lo âu lan tỏa ở người lớn.