Thuốc hướng thần Stella Mirastad 30mg

  • Điều trị các cơn trầm cảm lớn.
  • Mirastad 30 được dùng bằng đường uống.