Thuốc hướng thần Stella Olanstad Olanzapin 10mg

Chỉ định trong các trường hợp

  • Tâm thần phân liệt
  • Hưng cảm
  • Bệnh nhân suy gan hoặc suy thận