Thuốc hướng thần Stella Venlafaxine Stada 37,5mg

  • Điều trị các cơn trầm cảm nặng.
  • Phòng ngừa sự tái phát các cơn trầm cảm nặng.
  • Điều trị các rối loạn lo âu lan tỏa.