Thuốc hướng thần Sumiko 20mg ( Paroxetine 20mg )

  • Điều trị các dạng trầm cảm, trầm cảm nặng, trầm cảm phản ứng và trầm cảm lo âu, Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Rối loạn hoảng loạn;