Thuốc hướng thần Sun Pharma Encorate Chrono 500mg 50 viên

  • Tất cả các loại động kinh: cơn múa giật, cơn vắng ý thức, cơn co cứng – giật rung, cơn mất trương lực cơ…
  • Cơn hưng cảm do rối loạn lưỡng cực (cơn hưng cảm – trầm cảm).
  • Phòng tránh bệnh đau nửa đầu.