Thuốc hướng thần Tegretol 200mg – Carbamazepine 200mg, Hộp 5 vỉ x 10 viên

Điều trị:

  • Bệnh động kinh
  • Cơn động kinh cục bộ phức hợp hoặc đơn thuần (có hoặc không mất ý thức) có hoặc không phát triển toàn thể thứ phát.
  • Cơn động kinh co cứng – giật rung phát triển toàn thể. Các dạng động kinh hỗn hợp.